Ознака: општа болница со проширена дејност – кочани