Ознака: приватно здравствено осигурување

Приватно здравствено осигурување за 2.900 вработени и за членовите на нивните семејства обезбедува „Амфенол Технолоџи Македонија“

Компанијата „Амфенол Технолоџи Македонија“ продолжува со комплетното покривање на трошоците за приватно здравствено осигурување за над ...

Read more